Benzersiz Öğrenme Deneyimi

Öğretim / Öğretim Politikası

Hacettepe’de, kökleri bilimsel yaklaşım, eleştirel düşünce ve yaparak öğrenmeye dayanan, farklı bilimsel disiplinlere göre özelleşmiş eşsiz bir öğretim yaklaşımı uygulanır. Tıp-Sağlık Bilimleri, Fen-Mühendislik Bilimleri, Sosyal-Beşeri Bilimler alanlarında insanlığın sorunlarını keşfedip sorgulayan, analiz edip anlayan, bilgi birikimini kullanarak çözümleyen alanının lideri profesyoneller Hacettepe’de yetişir. Etik değerlere, insana, çevreye en üst seviyede özen gösteren, bilgi ve teknolojiyi iyi kullanan, kendine güvenen ve iyi ifade edebilen, proje tabanlı ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek tüm programlarımızın ortak paydasıdır.

Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim 3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü), 500 farklı programda, her dönem açılan 8200’den fazla dersle ve bu derslere kayıt olan 54000’den fazla öğrenci ile yürütülmektedir. Üniversitemiz dersleri, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, konservatuvar, spor bilimleri, güzel sanatlar, fen bilimleri gibi çok farklı alanlarda açılmakta ve farklı yöntemlerle yürütülmektedir. Hacettepe’de öğretimi üç ana alanda toplamak mümkündür; Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanı. Bu üç ana alanda Hacettepe’nin lisansüstü, lisans, önlisans yapılanması şu şekildedir.

 

Hacettepe’de öğretim aktif olarak faaliyet gösteren 15 enstitütü, 15 fakülte, 1 konservatuvar, 4 meslek yüksekokulu ile yürütülmektedir. Ayrıca, yabancı diller yüksekokulu bu süreçlere destek sağlamaktadır.