Benzersiz Öğrenme Deneyimi
Öğretim / Sayılarla Öğretim

Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim 3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü) ve üç ana alanda (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanı), 500 farklı programda, her dönem açılan 8200’den fazla dersle ve bu derslere kayıt olan 54000’den fazla öğrenci ile yürütülmektedir.

Öğretim düzeyleri ve öğretim alanları doğrultusunda öğrencilerimizin, programlarımızın, derslerimizin, öğretim kadromuzun dağılımları şu şekildedir:

Öğrenciler

Öğrencilerimizin ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı) ve öğretim düzeylerine (lisansüstü, lisans, önlisans) göre dağılımları şu şekildedir.

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı

Toplam

Lisansüstü

1671

2587

6087

10345

Lisans

9137

9501

19191

37829

Önlisans

2378

2177

1204

5759

Toplam

13186

14265

26482

53933

Programlar

Programlarımızın ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanı) ve öğretim düzeylerine (lisansüstü, lisans, önlisans) göre dağılımları şu şekildedir.

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı

Toplam

Lisansüstü

132

61

178

371

Lisans

14

20

64

98

Önlisans

13

14

4

31

Toplam

159

95

246

500

Dersler

Derslerimizin ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı) ve öğretim düzeylerine (lisansüstü, lisans, önlisans) göre dağılımları şu şekildedir.

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı

Toplam

Lisansüstü

1558

944

1863

4365

Lisans

810

595

1989

3394

Önlisans

178

160

113

451

Toplam

2546

1699

3965

8210

Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyelerimizin ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı) ve unvanlarına (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) göre dağılımları şu şekildedir.

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı

Toplam

Profesör

480

253

188

921

Doçent

152

106

89

347

Doktor Öğretim Üyesi

202

234

112

548

Öğretim Görevlisi

132

143

68

343

Araştırma Görevlisi

1109

265

208

1582

Toplam Öğretim Üyesi

834

593

389

1816

Toplam Öğretim Elemanı

2075

1001

665

3741

Öğrenci:Öğretim Üyesi Oranları

Öğrenci:Öğretim Üyesi oranlarımızın ana bilim alanlarına (Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanı) ve Öğretim Üyesi-Öğretim Elemanı paydalarına göre dağılımları şu şekildedir.

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanı

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı

Sosyal ve Beşerî Bilimleri Alanı

Toplam

Öğrenci/Öğretim Üyesi

16:1

24:1

68:1

30:1

Öğrenci/Öğretim Elemanı

6:1

14:1

40:1

14:1