Genel Tanıtım
Kuruluş Tarihi:8 Temmuz 1967 (892 Sayılı Kanun)
Rektörü: Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
İletişim Bilgileri:Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Ofisi (06800) Beytepe-ANKARA
Telefon:
Alan Kodu: (+90) (312)
Beytepe Santral Telefonu: 305 50 50
Sıhhiye Santral Telefonu: 305 50 00
Diğer birimler için
E-Posta adresi: tanitim@hacettepe.edu.tr
Web adresi: http://www.tanitim.hacettepe.edu.tr
Öğrenim Dili:Türkçe / İngilizce / Fransızca / Almanca
Üniversite Türü:Devlet Üniversitesi
Yerleşimi:Üniversitemizin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları Sıhhiye, Beytepe, Beşevler, Polatlı ve Sincan olmak üzere 5 yerleşkede bulunmaktadır. Ana yerleşkelerden Ankara şehir merkezinde olan Sıhhiye Yerleşkesi 210.238 m2 lik, Beytepe Yerleşkesi ise 5.877.628 m2 lik alan üzerinde kurulmuştur.
Üniversite Birimlerinin Dağılımı: 14 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul,1 Konservatuar, 5 Meslek Yüksekokulu, 105 Araştırma ve Uygulama Merkezi.
Toplam Öğrenci Sayısı:*49582
Toplam Akademik Personel Sayısı:*3638
Öğrenci Kayıtlarının Başlangıç ve Bitiş tarihleri:Güz, Bahar ve Yaz Dönemlerine ait program kayıtlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren akademik takvim her öğretim yılı için Üniversite Senatosu kararı ile belirlenmektedir. Bu bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenilebilir.
* Bilgiler 19 Temmuz 2016 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İstatistik Şefliğinden alınmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Santral : 0.312 305 50 00 (Sıhhiye) • 0.312 305 50 50 (Beytepe)
HÜ Hastaneleri Telefonla Randevu Çağrı Merkezi: 444 4 444
HÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Site Haritası